آخرین خبر/ وقتی می‌گویی این امر غیرممکن است‌، کمی دقت کن؛ زیرا چیزی که دیروز ناممکن بود، امروز ممکن شده است ...


فقط غیرممکن غیرممکن است
آنتونی رابینز