ایسنا/ کتاب «بیهوده نمیر!» نوشته تاد هنری با ترجمه علی هرایینی به تازگی منتشر شده است.

این کتاب با عنوان فرعی «اثری از خود به جای بگذار» در ۲۵۰ صفحه یا بهای ۳۸ هزار تومان در نشر ترنگ عرضه شده است.

در معرفی ناشر از این کتاب آمده است: این کتاب برای افرادی است که نمی‌خواهند حیاتی‌ترین عملکرد خود را به روزهای دیگر موکول کنند. تاد هنری در «بیهوده نمیر!» درباره نیروهایی توضیح می‌دهد که ما را در حالت رکود نگه می‌دارند. او فرایندی را برای القای روش‌های همیشگی و مستمر در زندگی‌ معرفی می‌کند که انسان را در مسیر صحیح و ثابت نگه می‌دارد.
تاد هنری معتقد است هر روز که ما وظایف دشوار را به تعویق می‌اندازیم و تسلیم بی‌نظمی‌هایی می‌شویم که خلاقیت، نظم، و نوآوری را نابود می‌کنند، این اتفاق منجر به تهی ‌شدن مطلق در سازمان‌ها و زندگی خودمان می‌شود. او نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ذهن خود را پرورش داد و روش‌هایی را که برای حفظ شور و اشتیاق نیاز هستند به ‌کار گرفت تا از موانع ذهنی عبور کرد.