آخرین خبر/ مارتین پوکنر در کتاب «جهان مکتوب» در فصل «ادبیات جهان: گوته در سیسیل» به لحظه‌ای می‌پردازد که در آن جلوۀ جدیدی از ادبیات زاده شد. گوته پی برده بود که ادبیات در حال رشد است و بیش از هر زمان دیگری آثار ادبی مربوط به دوره‌ها و مکان‌های مختلف در دسترس افراد قرار می‌گرفت و ادبیات که تاکنون به مکان‌ها و سنت‌های خاص محدود می‌شد، در حال تبدیل‌شدن به کلیتی واحد و یکپارچه بود. و این یوهان پیتر اکرمان، دوست و شاگرد گوته، بود که مکالمه‌ای را ثبت کرد که به ایدۀ ادبیات جهانی شکل داد.

به زودی کتاب
«جهان مکتوب: چگونه ادبیات به تاریخ شکل داد؟»
اثر مارتین پوکنر
با ترجمۀ علی منصوری
در مجموعه دانش عمومی نشر بیدگل منتشر می‌شود.
اینستاگرام bidgol.publishing