آخرین خبر/ محبوب من! کوچه‌ها، محله‌ها مثل ترانه‌ها پیشرفت می‌کنند. کوچه‌ای که شما در آن رفت و آمد دارید، آسفالت‌هایش همه طلا شده‌است. درخت‌هایش میوه‌هایی طلایی می‌دهد، پنجره‌ها طلا شده‌اند. خستگی چه خوب است پس از آنکه دنیا را به هوای دیدن شما گشته باشم. من می‌دانم در این دنیا چه کار دارم. من به دنیا آمده‌ام که شما را دوست داشته باشم. چنانکه جوجه مرغابی همیشه که سر از تخم درمی‌آورد بدو بدو می‌دود، من هم بدو بدو به سمت شما دویده‌ام.

محبوب من... هر چیزی مزه‌ای دارد و خوشمزه‌ترین چیزها با هم بودن است. آن را مقایسه کنید با مزه‌ی تنهایی، با مزه‌ی تشنگی، گرسنگی، با مزه‌ی تنگدستی ، بی‌قراری و بی‌کسی.

 حیف حوصله‌ام پیر شده
محمد صالح علا

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar