آخرین خبر/ از اولین شکایت‌هایی که کردم یکی این بود که چرا تو خاموشی و هیچ چیز نمی‌گویی؟ اینهمه مزخرفات چاپ می‌شود و این‌همه در روزنامه‌ها و مجلات آدم‌های بی‌مایه نان به قرض هم می‌دهند. گفت: «مگر نمی‌دانی که شیخ سعدی گفته:

بستان و بده بگو و بشنو
شب‌های چنین نه وقت خواب است

بگذار اینها هم بده بستانِ خودشان را داشته باشند. اگر کسی نفَسش حق نباشد تمام دنیا هم جمع شوند نمی‌توانند او را برای مدت طولانی نگاه دارند.» گفتم «در این میانه ذوق جوان‌ها منحرف می‌شود، خطر آنجاست.» گفت: «عزیزجان! ذوقی که به این جور چیز‌ها خراب‌شدنی باشد بگذار هر‌چه زودتر خراب شود!»

حالات و مقاماتِ م.‌امید
محمدرضا شفیعی کدکنی، ص ۵۷
اینستاگرام shafiei_kadkani


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar