آخرین خبر/ انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد،
بیسواد حقیقی است،
هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد...
اگر درونت پر از خشم، نفرت،
خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های دیگر است،
بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای...

کریشنا مورتی
رهایی از دانستگی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar