آخرین خبر/ تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود
سلطان سخا و کرم و جود علی بود …

آن شیر دلاور که ز بهر طمع نفس
در خوان جهان پنجه نیالود علی بود

آن کاشف قرآن که خدا در همه قرآن
کردش صفت عصمت و بستود علی بود

آن عارف سجّاد که خاک درش از قدر
از کنگره عرش برافزود علی بود

آن شاه سرافراز که اندر ره اسلام
تا کار نشد راست نیاسود علی بود

آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر
بر کَند به یک حمله و بگشود علی بود

چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم
از روی یقین در همه موجود علی بود

این کفر نباشد سخن کفر نه این است
تا هست علی باشد و تا بود علی بود

در دفتر ششم مثنوی نیز به تفسیر حدیث من کنت مولاه فعلیّ مولاه می پردازد و می گوید:

زین سبب پیغمبر با اجتهاد
نام خود و آن علی مولا نهاد

گفت هر کس را منم مولا و دوست
ابن عمّ من علی مولای اوست

کیست مولا آن که آزادت کند
بند رقیّت ز پایت بر کَند

چون به آزادی نبوّت هادی است
مؤمنان را ز انبیا آزادی است

ای گروه مؤمنان شادی کنید
همچو سرو و سوسن آزادی کنید

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar