آخرین خبر/ مردى در حال سفر از آلمان به روسیه بود ، هنگام خروج از آلمان در فرودگاه مامور وسایل او را چک کرد یک مجسمه دید از او پرسید : این چیه؟ 
مرد گفت : شکل سوالت اشتباهه آقا؟
بپرس این کیه ، این مجسمه هیتلر مرد بزرگ آلمان است که توی تمام کشور عدالت و دموکراسی برقرار کرد
من هم برای بزرگداشت این شخص مجسمه اش همیشه همراهمه ... 
مامور گمرک گفت درسته آقا ، بفرمایید .
در فرودگاه روسیه مامور گمرک هنگام تفتیش مجسمه را دید و از مرد پرسید : این چیه؟ مرد گفت : بگو این کیه؟ 
گفت : این مجسمه مرد منفور و دیوانه ای است که مرا مجبور کرد از آلمان برم بیرون ... مجسمه اش همیشه همرامه که یادم باشه لعنتش کنم
مامور گمرک گفت : 
بله درسته آقا ، بفرمایید
چند روز بعد که آن مرد توی خونه اش همه فامیل را دعوت کرد؛ پسر برادرش مجسمه را روی طاقچه دید وپرسید : این کیه؟
مرد گفت پسرم سوالت اشتباهه ،
بپرس این چیه ؟؟
این ده کیلوگرم طلای ۲۴ عیاره که بدون عوارض گمرکی از آلمان به اینجا آوردم!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar