آخرین خبر/ زندگی آنچه زیسته ایم نیست، بلکه همان چیزی است که
در خاطرمان مانده و آن گونه است که به یادش می آوریم 
تا روایتش کنیم...

زنده ام که روایت کنم
گابریل گارسیا مارکز

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar