آخرین خبر/ شخص ثروتمندی خواست بهلول را در میان جمعی به سُخره بگیرد 
به بهلول گفت:هیچ شباهتی بین من و تو هست؟ 
بهلول گفت:البته که هست 
مرد ثروتمند گفت:چه چیز ما به همدیگر شبیه است؟ 
بهلول جواب داد: 
دو چیز ما شبیه یکدیگر است، 
یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است 
 و دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است .

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar