آخرین خبر/ اگر چه شرم من از شاعرانگی باشد
مخواه روزی من بی ترانگی باشد

نظر بلند عقابی که آسمان با اوست
چگونه در قفس مرغ خانگی باشد

عجیب نیست اگر سر به صخره میکوبد
که موج را عطش بی کرانگی باشد!

مرا که طاقت این چند روز دنیا نیست
چگونه حوصله جاودانگی باشد ؟!

به اصل خویش به صد شوق باز میگردم
اگر قرار تو بامن یگانگی باشد

فاضل نظری 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar