ایران جیب/ شرایط پیش فروش عمومی (مشارکت در تولید) مرداد ماه محصولات ایران خودرو ، از روز شنبه 95/05/02 لغایت 95/05/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه می گردد:

نکات مھم :
در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.
در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/05/02 می باشد.شرایط پیش فروش پلکانی مرداد 95
نرخ سود مشارکت در این طرح کاملا رقابتی و بین 25 تا 28 درصد می باشد .
این طرح حداقل نرخ انصراف 22 درصد را تضمین می نماید .

فاصله پیش پرداخت ھا به صورت دو ماھه یا سه ماھه و با توجه به متوسط درآمد خانواده ایرانی چیده شده که خود عاملی برای جذب بیشتر مشتریان می باشد.
این طرح تقریبا تمامی محصولات ایران خودرو اعم از خانواده محصول 206، 206 صندوقدار، پژو 405 ،پارس، دنا و رانا را شامل می شود.

جدول شماره یک :


جدول شماره 2 :


جدول هدایا :


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید