آخرین خبر/ موزه سیار خودرو / رقابت چهل خودروی کلاسیک به مناسبت چهل سالگی انقلاب در رالی خودروهای کلاسیکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید