آخرین خبر/ یکی از قسمت های جذاب دنیای خودرو شخصی سازی خودرو ها به سلیقه های مختلف است.وقتی مالک ترجیه میدهد که خودروی متفاوتی داشته باشد که منحصر بفرد است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید