آخرین خبر/ بنتایگای ضدگلوله سطح حفاظت BR6 را دارد به این معنی که گلوله‌های 7.62 میلی‌متری سلاح‌هایی همچون کلاشنیکف را جذب کرده و خنثی می‌کند. همچنین کف زرهی این خودرو می‌تواند در برابر دو نارنجک دستی DM51 دوام بیاورد. همچنین حفاظت بیشتری برای باک سوخت، باتری و واحد کنترل الکترونیکی بنتایگا در نظر گرفته شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید