تسنیم/ شرکت‌های خودروسازی رنو، نیسان موتور و میتسوبیشی موتورز برای فرار از بحران کرونا متحد می شوند.
آخرین بار هنگامی که شرکت‌های خودروسازی رنو، نیسان موتور ومیتسوبیشی موتورز برنامه خود را برای ادغام با یکدیگر در سپتامبر 2017 اعلام کردند، هدف از این کار تبدیل شدن به بزرگترین خودروساز جهان تا سال 2022 بود.

اما این شرکت‌های معتبر جهان طرح خود را برای ادغام به منظور دیگری اعلام خواهند کرد: بقا.
یک منبع آگاه از این طرح به رویترز گفت: تغییر ساختاری صورت خواهد گرفت، کاهش هزینه ثابت وجود خواهد داشت، و تعدادی از پروژه‌ها لغو خواهند شد.

این سه خودروساز به علت ضربه اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در شوک به سر می‌برند. این شرکت‌ها بعد از دستگیری و سپس برکناری رئیس و معمار اصلی این اتحادیه، کارلوس گون، در سال 2018 تلاش کردند دوباره همکاری خود را از سر بگیرند.

سود هر سه شرکت در حال کاهش است و هزاران شغل در معرض خطر هستند چرا که رنو و نیسان برنامه‌های تجدید ساختار جداگانه خود را اواخر این هفته اعلام خواهند کرد.

پیش بینی می‌شود که این ادغام مجدد بیشتر بر روی تقسیمات منظم کار تمرکز کند، به طوری که یکی از شرکا در تولید نوع خاصی از خودرو در جغرافیای خاص رهبر خواهد بود و شرکای دیگر از آن پیروی می‌کنند.
یک منبع نزدیک به رنو گفت: این طرح روحیه مثبتی خواهد داشت و براساس یک برنامه روشن رهبری و پیروی است و شرکت‌ها مکمل یکدیگر خواهند بود.