تسنیم/با توجه به گفته های نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، طرح جامعی برای سامان دهی بازار خودرو به مجلس ارائه شده که امید می رود از جولان دلالان در بازار خودرو جلوگیری کند.

 مصطفی طاهری در این خصوص توضیح داد: «ما امید داریم که این طرح هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با کمک آن بازار خودرو کمی مدیریت شود.»

وی افزود: «این طرح شامل برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت بازار خودرو است که این برنامه ها در نهایت منجر به کاهش قیمت خودرو خواهند شد.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «هدف طرح مذکور در بلندمدت افزایش تولید و عرضه خودرو است که قطعا با این کار قیمت خودرو کاهش محسوسی خواهد یافت.»

طاهری همچنین ضمن اشاره به سودجویان و دلالان بازار خودرو تشریح کرد: «بر‌اساس طرح جامع ساماندهی خودرو، کسانی که چندین خودرو به‌نام دارند و افراد سودجویی که اقدام به دلالی یا احتکار خودرو می‌کنند و سبب گرانی در بازار می‌شوند باید مالیات بر خودرو بپردازند. مالیات یک روش بازدارنده‌ای است که اجازه جولان به افراد دلال در بازار را نمی‌دهد.»

لازم به ذکر است که براساس گفته تعدادی از کارشناسان دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یا به عبارت دیگر دریافت مالیات از نقل و انتقال خودرو در شرایط فعلی کشورمان سبب افزایش قیمت خودرو خواهد شد و تاثیر مثبتی بر بازار خودرو نمی گذارد.»