آخرین خبر/ نیما شعبان‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: به بهانه پخش مجدد "ممنوعه "سریالى که من مطمئنم مزد زحمتامو ازش نمیگیرم و تا نیاد بیرون سرنوشت بازى من معلوم نیست، براى همین کامل نمیتونم ناامید باشم و اعتراض کنم ولى بعدش کلى حرف حق دارم.
ولى لازم دونستم دو تا تشکر از دو عزیز برادر و همراه بکنم یکیش امیره که نشون داد مرد جنگ هاى سخته و اعتماد کردن و همراهى باهاش
در سمت یک کارگردان چقدر میتونه دلچسب باشه و صادق یارى عزیز که تامل و تحمل بخشى از صفات ویژه اوست و پاى هرآنچه نبایدها ایستاد، حتى اگر آن چیز نشود که باید شود.
امیدوارم هرجا هستید بدرخشید از باقى عوامل این سریال آقایان ، خانم ها کمال قدردانى وسپاس بى کران دارم ، به سلامت در پناه حق.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید