آخرین خبر/ سارا روستاپور این سلفی را با دخترش منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید