آخرین خبر/ هانیه غلامی در اینستاپستش نوشت:
و ۱۰ سال بعد...👧👶
#۱۳سالگی
#۲۳سالگی
این بازیگر با فیلم یکی میخواد باهات حرف بزنه به کارگردانی منوچهر هادی ۱۳۹۰ معروف شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید