آخرین خبر/ سالار عقیلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
کوچک ترین طرفدار کنسرت رشت ،

پر از عشق ...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید