آخرین خبر/ الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: با کمی چشم پوشی در ماهسمت راست بالا سنندج ۲۰۱۰ سمت راست پایین ۲۰۱۹. کاش میشد تغییرات درون آدم را عکاسی کرد تا معلوم شود چقدر در درون و خلوت‌مان شکستیم و چسب و بخیه‌ش زدیم...
تغییرات درون مثل تغییرات نابودی محیط زیست یا ویرانی شهرهای در حال جنگ قابل ثبت شدن نیست فقط خودمان می‌دانیم و خودمان... پس انقدر از ظاهر یکدیگر را قضاوت نکنیم!
دیدن این عکس شاید برای بستن دهان بیکارانی که گاهی در صفحات متعدد یا زیر پست‌هایم می‌نویسند من هزارتا جراحی صورت انجام داد ، بد نباشد!!!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید