آخرین خبر/ ماجرای 70 میلیونی که علی ضیا از روضه امام حسین (ع) جمع کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید