آخرین خبر/ شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت: شاید شاخص ترین ویژگی در گوهر انسان... شرافت اوست.. شرافتی که موجب وحدت وجود ادمی است... شخص شریف حرف و عمل یکسان دارد و در همه جا به ذات خویش وفادار است.... دروغ نمی گوید .. کلاه برداری نمی کند... با ابروی افراد بازی نمی کند... به قول و کلامش پابند است.... حساب و کتابش با دلش روشن است... اهل فرقه و باند بازی و خانمان براندازی نمی شود...به حقوق حقه انسان ها احترام می گذارد.... با حیوانات مهربان است زیرا می داند زمین در ابتدا به انها تعلق داشته است... و شاید مهمترین کار ما در زندگی ، حفظ این شریف ماندن تا مرگ است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید