آخرین خبر/ توضیحات سربازان ویدئوی پُرحاشیه درباره اجرای آهنگ گروه آریان را در این ویدئو تماشا کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید