آخرین خبر/ مهوش قاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
دوشنبه اول بهمن ماه نودوهفت،مراسم افتتاحیه نمایش برزخ به کارگردانی دوست عزیزمون مسعود طیبی،تماشاخانه دیوارچهارم(باتشکر ازخانم مهرناز خرسند برای عکس)
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید