آخرین خبر/ سمیرا حسن پور این عکس را در صفحه اش منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید