آخرین خبر/ دو مجری دوستداشتنی و قدیمی کودک الهه رضایی و مینا هاشمی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید