فارس/ ویژه برنامه «رادیکال۳» با حضور پرویز امینی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه به موضوع «فرامتن و چیستی و چرایی بیانیه گام دوم انقلاب» می‌پردازد.
همچنین در این برنامه در دو بخش مجزا، نریش گرافیک‌هایی با موضوع برنامه پخش خواهد شد و در کنار آن تعدادی از فعالین دانشجویی در قالب یک گپ‌وگفت خودمانی، در مورد بیانیه گام دوم انقلاب بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
قسمت دوم گفت‌وگو با پرویز امینی نیز ، پنجشنبه ۲ اسفند ماه ساعت ۲۰ پخش خواهد شد.

ویژه برنامه رادیکال۳ در این ایام همه روزه به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب خواهد پرداخت و بخش‌های مختلف بیانیه را با اساتید دانشگاه و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

ویژه برنامه رادیکال ۳، کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیماست که به نویسندگی رضا کردلو، کارگردانی علی زندیه و با اجرای سجاد بلوکات در این ایام همه روزه به موضوع بیانیه گام دوم انقلاب خواهد پرداخت و بخش‌های مختلف بیانیه را با اساتید دانشگاه و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید