آخرین خبر/ ویشکا آسایش در جشنواره جهانی فجر.
عکس از آرشا عقیقیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید