آخرین خبر/ مبینا نصیری با انتشار این عکس نوشت: امروز صبح یکی از دوستانم یک مسئله پزشکی کوچیک رو برای یکی دیگه از دوستانم توضیح می داد.... در خصوص اینکه رگ ها چطور با چاک هایی طراحی شدن که جاذبه زمین باعث ماندن خون در پاها نشه و بتونه در بدن به گردش دربیاد...... و بعد چطور چاقی و چربی و اوره کارایی این چاک ها رو کم می کنه..... چند ثانیه متحیر مونده بودم.... یک اتفاق ظاهرا ساده و دم دستی که در شبانه روز بواسطه این چاک ها بارها رخ می ده.... اما قبل از اینکه انسان ها بدونن جاذبه ای وجود داره، اصلا رگ چیه، پمپاژ خون یعنی چی؟ یک خالق هوشمند هنرمند در نهایت دانش این ها رو خلق کرده.... چقدر تو بزرگ و توانایی خدا.... یاد اون آیه قرآن افتادم که می گه "ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور کرده است ؟! هم او که تو را از آبی فرومایه خلق کرد" خدایا ما رو ببخش اگه اندک دانش مون باعث شد فراموش کنیم..... در انتهای شب ستایش ات می کنم که تو تنها پروردگاری...... همه کارهام و به خودت می سپارم نازنین خالق من..... شکرت...
شب همگی قشنگ


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید