آخرین خبر/ نیما شعبان نژاد با انتشار این عکس نوشت: تولد تولد تولدی که آخرم به من نفهموند گذر زمان چیه فقط وقتی به خودت میای، میبینی داری عوض میشی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید