آخرین خبر/ کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:
چهل روز گذشت.....
و چهل سال هم که بکذره چهره مهربان و خندان عمو جمشید عزیزم از نظرم نمیره. عمو جمشیدم هر جا هستی خوشحال و‌در آرامش باشی که قطعا در بهترین مکان و با بهترینها همنشینی.
روحت شاد و یادت گرامی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید