آخرین خبر/ سجاد افشاریان با انتشار این عکس نوشت: حالا من موندمو یه کنج خلوت که از سقفش غریبى چکه کرده قلب من یه خونه ىِ قدیمیه که الانا بهش میگن کلنگى ولى همین خونه کلنگى شاه نشینش جاىِ شماست برادرجان ام على، برقرار عالم باشى و بمونى و بخونى ، ما هم جرعه جرعه صدات رو سر بکشیم و سرمست و سیاه مست حضورت بشیم ای به قربونِ شیراز صدات ...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید