آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت: سادگیم را یک رنگیم را به پای حماقتم نگذار انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم وگرنه دروغ گفتن و بدبودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست
بلد بودن نمی خواهد..
-عکس مربوط میشه به سالهاى دور..

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید