آخرین خبر/ آنا نعمتی با انتشار این عکس نوشت: درخشنده، گرم، زیبا، انرژی بخش، روزگارتان پر از نور الهی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید