آخرین خبر/ اشکان خطیبی با انتشار این عکس نوشت:
کار کودک سر رفتن از خیال و خوشی ست نه چیز دیگر...
#روز_جهانی_مبارزه_با_کار_کودکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید