آخرین خبر/ سجاد افشاریان با انتشار این عکس نوشت:
حالا من موندمو یه کنج خلوت
که از سقفش غریبى چکه کرده
🎶🍃♥️
قلب من یه خونه ىِ قدیمیه که الانا بهش میگن کلنگى ولى همین خونه کلنگى شاه نشینش جاىِ شماست برادرجان ام على ، برقرار عالم باشى و بمونى و بخونى ، ما هم جرعه جرعه صدات رو سر بکشیم و سرمست و سیاه مست حضورت بشیم ای به قربونِ شیراز صدات ...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید