آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: #دل #منوچهرهادی
تهیه کننده: جواد فرحانی
نویسنده: بابک کایدان، میثم کایدان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید