آخرین خبر/ سینا مهراد با انتشار این ویدئو نوشت: هدایت خدا... حمایت شما... تمام سالی سخت اما شیرین.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید