آخرین خبر/ کیهان ملکی با انتشار این عکس نوشت: مهرانم تو عروس مرده مثل همیشه زحمت کشیده و نقشو دراورده.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید