منظوم/ ویشکا آسایش با انتشار این عکس نوشت: خیره شدن "کوبریکى" مثلا. نهنگ_آبی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید