آخرین خبر/ شاهرخ استخری در توضیح این ویدئو نوشت:
خیلیاتون گفته بودین این بچه ها رو بازیچه خودت کردی، میخواستم بدونید گاهی هم بر عکسه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید