آخرین خبر/ مهدی رحمتی با انتشار این عکس نوشت: اگر قسمت باشد حتما اتفاق خواهد افتاد... یا حق.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید