آخرین خبر/ کوروش تهامی و همسرش در جشن حافظ.
عکس: آزاده امیرخان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید