آخرین خبر/ سومین اجرای استعدادی تحسین‌برانگیز با تصنیفی فارسی-آذری؛ ساری گلین... پارسا خائف همه را به تحسین واداشت!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید