آخرین خبر/ میز نقد فیلم کار کثیف در برنامه نقد سینما با حضور بهروز افخمی به عنوان مجری و امیررضا مافی و آرش خوشخو به عنوان منتقد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید