منظوم/ عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت: این قافله عمر عجب می‌گذرد. دریاب دمی که با طَرَب می‌گذرد. ساقی ، غم فردای حریفان چه خوری. پیش آر پیاله را، که شب می‌گذرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید