آخرین خبر/ پرستو صالحی با انتشار این ویدئو نوشت: بفروش رفاقت را ، من از تو نمی رنجم
بس نیست همین کیفر؟ ای دوست خداحافظ
دیشب دلم هواتو کرد رفیق ، چقدر جات خالیه مخصوصا این روزها ... نمی دونم چه حکمتیه من همیشه تکیه گاه بودم فقط سه بار تکیه کردم دو تاشو خدا ازم گرفت ... بازم شکر همینکه سعادت هم صحبتی با چون تویی نصیبم شد در این مهمان خانه ی کوچکِ دنیا، شکر ، روح تو و شبنم عزیزم شاد 


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید