آخرین خبر/ محمد زارع درباره ابزار اجرایش برای مرحله فینال عصر جدید مى‌گوید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید